بایگانی دسته: گالری عکس

الهه ناز

اجرای قطعه الهه ناز با تنظیم پوریا محمدی سه تار پوریا محمدی – گیتار خانم هدیه موافق

کلیپ شکوفه

ویولن امیرعلی سید رضایی – سه تار غزل خسروی

کلیپ تا بهاردلنشین

سه تار نرگس زارعی  – تنبک مهدی زارعی

کیلپ سنتور نوازی

هدی منتظر از هنرجویان استاد پویا سرایی

کلیپ پاییزآمد (سه تار)

سه تار نوازی نرگس زارعی هنرجوی خوب آموزشگاه موسیقی سازخورشید

کلیپ پاییز (کلاس کودک سازخورشید)

کلاس کودک (ارف) برای فرارسیدن پاییز ۹۳

قانون نوازی خانم مژگان حسینی

کلیپ سازخورشید (کلاس کودک سازخورشید)

کلیپ جان مریم (گیتار)

۳

هنرجوی گیتار آموزشگاه موسیقی سازخورشید

کلاس کودک

کلاس کودک آموزشگاه موسیقی سازخورشید