بایگانی دسته: گالری عکس

اجرای بوی گندم

اجرای روژین میرزایی عزیز هنرجوی خوب استاد لطفی

گیتار الکتریک

مهدی واعظ پور استاد خوب گیتار الکتریک آموزشگاه

دونوازی دف

هنرجویان دف استاد رضا رجبی عزیز

کلاس صداسازی

کلاس آواز و صداسازی آموزشگاه سازخورشید برای دیدن ویدوهای بیشتر به صحفه ی اینستاگرام آموزشگاه سربزنید

تصنیف چون به زلف خویش

تار: پوریا محمدی      کمانچه: مهدی قربانیان

الهه ناز

اجرای قطعه الهه ناز با تنظیم پوریا محمدی سه تار پوریا محمدی – گیتار خانم هدیه موافق

کلیپ شکوفه

ویولن امیرعلی سید رضایی – سه تار غزل خسروی

کلیپ تا بهاردلنشین

سه تار نرگس زارعی  – تنبک مهدی زارعی

کیلپ سنتور نوازی

هدی منتظر از هنرجویان استاد پویا سرایی

کلیپ پاییزآمد (سه تار)

سه تار نوازی نرگس زارعی هنرجوی خوب آموزشگاه موسیقی سازخورشید

کلیپ پاییز (کلاس کودک سازخورشید)

کلاس کودک (ارف) برای فرارسیدن پاییز ۹۳

قانون نوازی خانم مژگان حسینی

کلیپ سازخورشید (کلاس کودک سازخورشید)

کلیپ جان مریم (گیتار)

۳

هنرجوی گیتار آموزشگاه موسیقی سازخورشید

کلاس کودک

کلاس کودک آموزشگاه موسیقی سازخورشید